Vyhľadať
Close this search box.
Poruchy učenia u detí

Najčastejšie poruchy pri učení a ich efektívne riešenia

Vzdelávanie a učenie sú dôležitými aspektmi vývoja detí. Niektoré sa však môžu stretávať s rôznymi poruchami pri učení, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť vnímať, prípadne spracovávať informácie. Celý článok

Zdieľať

Vzdelávanie a učenie sú dôležitými aspektmi vývoja detí. Niektoré sa však môžu stretávať s rôznymi poruchami pri učení, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť vnímať, prípadne spracovávať informácie. Takéto poruchy môžu mať negatívny vplyv na výsledky v škole, ale aj sebavedomie či celkový progres dieťaťa.

Aj keď je to náročné, v súčasnej dobe sú spôsoby, ako vyriešiť poruchy pri učení u detí. Existuje niekoľko tipov, ktoré sú overené a efektívne. My vám ich predstavíme v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

 

Dyslexia

Dyslexia je porucha, ktorá je spojená s problémami pri čítaní a porozumení písaného textu. Deti s dyslexiou sa preto stretávajú s ťažkosťami v rozpoznávaní písmen, porozumení textu či dekódovaní slov. Ako vyriešiť tento problém?

  • Základom je získanie presnej diagnózy od odborníka. Na základe nej môžu byť dieťaťu poskytnuté špecifické formy podpory, ako je napríklad individuálna výučba alebo použitie špeciálnych učebných pomôcok a technológií, ktoré zlepšujú čítanie a písanie.
  • Neváhajte u detí zapojiť multisenzorické učenie. Použitie rôznych zmyslových stimulov, ako je sluch, zrak alebo hmat môže pomôcť deťom s dyslexiou lepšie si zapamätať a spracovať informácie. Využívanie farebných schém, zvukových nahrávok či dotykových pomôcok. To všetko zlepšuje učebný proces.


Praktický tip
: Skvelým riešením je aj stavebnica LaQ, ktorá podporuje všetky zmysly, koncentráciu a sústredenie. Môže tak do vysokej miery napomôcť aj deťom s poruchami učenia.

ADHD

ADHD v sebe zahŕňa poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Ovplyvňuje pozornosť, impulzivitu a hyperaktivitu detí. Deti s ADHD tak majú problémy so sústredením, organizáciou či dodržiavaním pokynov. Ako vyriešiť túto poruchu?

  • U detí s ADHD je dôležité, aby ste im vytvorili organizované a štruktúrované prostredie. Budú sa tak môcť sústrediť na svoje úlohy, mať jasný rozvrh a zreteľné pokyny. Určite ocenia aj vizuálne pomôcky, interaktívne aktivity či skupinové projekty, ktoré im dokážu udržať ich pozornosť.
  • Dôležité je, aby mali deti s ADHD krátke, ale časté prestávky. Častokrát totiž majú problém obsedieť dlhšiu dobu. Poskytnutie pravidelných a krátkych prestávok medzi učebnými aktivitami im pomôže udržať ich pozornosť a znížiť nepokoj.

 

Dyskalkulia

V tomto prípade ide o poruchu, ktorá sa vyznačuje neschopnosťou rozoznávať čísla a matematické operácie. Celkovo tak ide o matematické schopnosti, s ktorými však majú deti s dyskalkuliou veľké problémy. Ako ich riešiť?

  • Skvelou voľbou je použitie vizuálnych pomôcok. Medzi tie patria napríklad diagramy, grafy alebo iné materiály, ktoré dokážu deťom uľahčiť cestu k pochopeniu matematického konceptu a vzťahu medzi číslami.
  • Neváhajte im zadávať konkrétne a praktické príklady. Ak budete používať reálne situácie, môže to deťom s dyskalkuliou pomôcť pri pochopení matematických úloh.


Nezabúdajte
: Deťom s dyskalkuliou tiež pomôže individuálny prístup, kedy sa môže venovať väčšia pozornosť ich špecifickým potrebám a tomu prispôsobiť aj učebný plán.

 

Základom je porozumenie a podpora

Jedným z hlavných aspektov pri riešení porúch pri učení u detí je porozumenie a podpora zo strany rodičov, ale aj učiteľov. Základom je aj včasná a správna diagnostika, preto venujte vášmu dieťaťu viac pozornosti a všímajte si jeho správanie, prípadne to, ako sa mu darí v škole.

 

S dieťaťom komunikujte

Tiež by ste si mali uvedomiť, že každé dieťa je iné a má iné schopnosti. Ak sa mu v niečom nedarí, jednoducho ho v tom viac podporte a nezabúdajte s ním hlavne komunikovať. Možno sa vám prizná s čím konkrétne má problém a vy to tak budete môcť včas riešiť s odborníkmi.

Najnovšie články